Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ansökan om bygglov som avviker från detaljplan

Bygglov

Två ärenden om bygglov som avviker från gällande detaljplan har inkommit till byggenheten i Lomma kommun. Eventuella synpunkter lämnas senast den 5 maj 2021.

Lomma 25:45

Ansökan om tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod i samband med fasadrenovering på fastigheten Lomma 25:45. Åtgärden avviker från detaljplanen i fråga om placering, byggrätt och utvändig beklädnad.
Klicka här för att se handlingarna. PDF

Lomma 33:42

Ansökan om uppförande av plank på fastigheten Lomma 33:42. Planket placeras på punktprickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, och avviker därmed från detaljplanen.
Klicka här för att se handlingarna. PDF

Tillgängliga handlingar

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 21 april 2021 - 5 maj 2021 kl 09.00 – 15.00 varje helgfri dag med undantag av lördagar hos miljö- och byggförvaltningen, Lomma kommun.

Lämna synpunkter till och med 5 maj

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA senast den 5 maj, 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv