Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Lägesrapport kring vaccinering

Spruta och medicinflaskor

Vaccineringen mot covid-19 pågår, men har i vissa fall pausats i väntan på besked kring vaccin från Astra Zeneca.

Vaccinationen för kommuninvånare som ingick i fas 1 är klar, för dem som tackat ja till vaccination. I fas 1 ingick:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
  • Medarbetare inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
  • Hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.
  • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

I Lomma kommun kvarstår vissa medarbetare i fas 1. Vaccinationen pausades efter Folkhälsomyndighetens (FHM) inrådan, i väntan på nya besked kring användandet av Astra Zenecas vaccin. Den 25 mars kom rekommendationen från FHM att börja vaccinera med Astra Zeneca för personer över 65 år och att det nu är tillsatt en expertgrupp som ska analysera mer för att eventuellt ge nya rekommendationer kring användningen av detta vaccin.

Vaccination av vårdtagare i LSS-gruppbostad planeras att vaccineras av ett mobilt team som kommer ut till kommunen, detta har tyvärr också fått vänta, men påbörjas troligtvis snart.

Vaccination av medarbetare inom LSS-boende påbörjades i Skåne, men på grund av att vaccination av Astra Zeneca pausades och efter att Folkhälsomyndigheten har omprioriterat, vet vi inte idag när denna vaccinering kommer igång.

Region Skåne

Region Skåne är nu inne på sitt andra utskick med brev till kommuninvånare 76–84 år, när det gäller vaccinering mot covid-19. Efterfrågan av vaccin är just nu större än tillgången, vilket kan innebära att inbokade tider får bokas om. Region Skåne kommer att avvakta nästa utskick för att göra det möjligt för primärvården att möta vaccinationsbehovet hos dem som redan har mottagit brev.

Region Skåne kommer att med start vecka 13 förse kommunen med brev som ska skickas till dem som är beviljade insats enligt LSS. De som kommer att ingå i denna fas är vårdtagare 18–64 år och som är beviljade en eller flera insatser för särskilt stöd och särskild service enligt LSS. Framöver kommer även de medarbetare som arbetar nära vårdtagarna att erbjudas vaccin.

Vaccination frivilligt

All vaccinering är frivillig i Sverige. Det är tillgången på vaccin som avgör hur snabbt vaccinationen kommer att erbjudas olika grupper. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först.

Oavsett om man har blivit vaccinerad eller ej, är det viktigt att man fortsätter att följa de allmänna råden för att bromsa smittspridningen i samhället.

Region Skåne har huvudansvar

Det är Region Skåne som tillsammans med primärvården (vårdcentralerna) har huvudansvaret för att vaccinera mot covid-19. Kommunen är behjälplig när det gäller logistik för de kommuninvånare som bor på särskilt boende eller har hemtjänst med omvårdnad alternativt är inskrivna i hemsjukvården.

Lomma kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller i vilken ordning kommuninvånarna ska vaccineras, ett gemensamt arbete med de tre vårdcentralerna som finns i Lomma.

Olika aktörer är ansvariga för olika frågor:

  • Läkemedelsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om godkännande för vaccinerna samt att följa upp säkerhet och effekt när vaccinerna har börjat användas.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för rekommendationerna av vilka som bör vaccineras.
  • Sjukvården ansvarar för att genomföra coronavaccinationerna.

Om du vill veta mer om vaccination mot covid-19, finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 - Region Skånes hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om vaccination mot covid-19 - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19 - folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jeanette Brink

Navigera vidare

Arkiv