Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Stegvis återgång till närundervisning efter påsk

Illustration med tre elever på skolgård.

Smittskydd Skåne gick den 18 mars ut med nya rekommendationer till årskurs 7 - 9 i Skåne för veckorna efter påsklovet. Vecka 14 - 15 kommer innebära närundervisning för årskurs 9 och växelvis när- och distansundervisning för årskurs 7 - 8. Från vecka 16 kommer alla eleverna i Lomma kommun ha närundervisning.

Smittskydd Skåne bedömer att andelen elever i högstadiet som får närundervisning i skolans lokaler successivt bör kunna ökas. Smittskydd Skånes grundhållning är att högstadieskolorna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda närundervisning.

Från och med vecka 14 rekommenderas högstadieskolorna ha så mycket av undervisningen som närundervisning som möjligt och att minst två tredjedelar av eleverna kan närvara samtidigt i skolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har utifrån dessa rekommendationer fattat beslut om att eleverna i årskurs 7 - 8 under perioden 6 april - 16 april (vecka 14 - 15) får fortsatt undervisning på distans och närundervisning enligt följande.

Vecka 14 - 15

Under vecka 14 kommer årskurs 9 få närundervisning och årskurs 7 - 8 få växelvis när- och distansundervisning. Respektive skola informerar om upplägg för den växelvisa undervisningen. Elever med särskilda behov kommer få en individuell undervisningsplan. Berörda informeras av rektor.

Vecka 16 och framåt

Från och med vecka 16 kommer alla elever att få närundervisning, om smittläget/rekommendationerna inte förändras.

Ordinarie skolmatsedel kommer att gälla under den här perioden.

Beställning av skollunch görs via mat79.lomma.selänk till annan webbplats senast torsdag 23.45 veckan innan. För gymnasieelever som har distansundervisning gäller samma upplägg som tidigarelänk till annan webbplats.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv