Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse för paviljong på Karstorpskolan

Bilden visar en kartbild där fastigheten Vinstorp 38:6 är markerad.

Ansökan om tidsbegränsad uppställning av paviljong på Skolskeppsgatan har lämnats in till Miljö‐ och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Förslaget avviker mot gällande detaljplan avseende utformning.

Ansökan om tidsbegränsad uppställning av paviljong för fritidsverksamhet har lämnats in till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Förslaget avser uppställning av paviljong på fastigheten Vinstorp 38:6 (Skolskeppsgatan) till och med den 1 oktober 2022 och avviker mot gällande detaljplan avseende utformning.

Tillgängliga handlingar

För sakägare och boende som berörs hålls ansöknings­hand­lingarna tillgängliga från och med 4 februari till och med 18 februari 2021. Du hittar handlingarna för bygglovet härPDF och hos kommunens kontaktcenter på Hamngatan 3 under öppettiderna.

Eventuella anmärkningar

Eventuella anmärkningar mot ansökan ska vara skriftliga och skickas till Miljö‐ och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA. Eventuella yttranden ska ha kommit in till kommunen senast den 18 februari 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv