Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Uppleva & göra

Nya besked kring kultur- och fritidsaktiviteter för barn

Idrottande ungdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 25 januari en gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet och att barn (födda 2005 eller senare) återigen får deltaga i idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

Gymnasieskolor ska hållas delvis på distans fram till den 19 februari. Alla elever ska få 20 procent av sina lektioner på plats i skolan men högst en tredjedel av eleverna ska vara i skolan samtidigt. Detta är en lite skarpare rekommendation än vad som rekommenderats nationellt, men beror på det höga smittläget i Skåne och är en rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne.

Uthyrning av lokaler

Smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderar att all verksamhet i offentliga lokaler som inte är nödvändig även fortsättningsvis ska hållas stängda fram till den 7 februari. Ett nytt besked kommer att kommuniceras ut innan slutdatumet. Beslutet om att hålla stängt gäller inte idrott-, kultur- och fritidsverksamheter för barn födda 2005 eller senare.

Med anledning av detta kommer Lomma kommuns offentliga lokaler att fortsätta hållas stängda för sådan verksamhet som inte är nödvändig fram till den 7 februari. Däremot kommer samtliga offentliga lokaler att öppna upp för kultur- och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 eller senare från den 25 januari.

Det är upp till respektive förening att se till att man förebygger smittspridning genom att dela upp stora grupper i mindre och att se till så att alla byter om hemma. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning gäller som tidigare.

För att följa riktlinjerna kommer Lomma kommun enbart att hyra ut offentliga lokaler till föreningar som kan garantera att de kan fullfölja Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fritidsenheten kommer kontinuerligt att följa upp efterlevnaden och kommer inte hyra ut till föreningar som bryter mot detta.

Lomma kommun kommer inte heller att hyra ut sina lokaler för annan verksamhet än enligt ovan. Enskilda undantag kan göras för exempelvis aktiviteter som bedrivs för att stödja svaga, utsatta och/eller personer som på annat sätt riskerar att fara illa om inte verksamheten fortlöper.

Fritidsgårdarna håller fortsatt sin verksamhet utomhus

Även nästa vecka kommer fritidsgårdarna att hålla all sin verksamhet utomhus. Nytt beslut kan komma nästa vecka som innebär växelvis öppethållande med vissa dagar inomhus och andra med uteaktiviteter.

Biblioteken

Biblioteken har begränsad service givet rådande smittläge. Biblioteken i Bjärred och Lomma har öppet måndag-torsdag, kl 10.00-19.00 och fredagar, kl 10.00-18.00 med bemanning. Det får högst vistas en (1) person åt gången i lokalen för att hämta böcker, få lånekort, hämta utskrifter, få svar på frågor med mera.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv