Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik, Övergripande

Distansundervisning på deltid för årskurs 7-9 och gymnasiet

Datorarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 25 januari en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning för gymnasieelever. Även högstadieeleverna kommer gradvis att kunna återgå till undervisning på plats.

Öppna skolor och tillgång till fritidsaktiviteter stärker hälsan hos barn och unga under pandemin. Skolan har också en viktig roll för att stärka alla elevers lärande oavsett hemförhållanden och att skapa trygghet och uppmärksamma elever som far illa. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att skolorna gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler, under förutsättning att de allmänna råden följs. Skolorna behöver vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning, planera så att det inte uppstår någon trängsel och anpassa undervisningen utifrån den rådande situationen.

Även Smittskydd Skåne har gått ut med en rekommendation om att skolan kan återgå till undervisning på plats om det kan göras utan att trängsel uppstår, exempelvis genom en successiv återgång.

Successiv återgång för kommunens högstadieelever

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har utifrån ovanstående rekommendationer fattat beslut om att eleverna i årskurs 7-9 under perioden 25 januari-19 februari får undervisning delvis på distans.

Från måndag 25 januari, vecka 4, kommer viss undervisning i praktisk-estetiska ämnen, NO-laborationer och examinationer bedrivas på kommunens högstadieskolor. Veckorna 5-7 kommer varje årskurs, utöver ovanstående, att undervisas fem dagar på plats i skolan. Det innebär att närvaron av de olika klasserna sprids ut på ett säkert sätt.

Upplägget blir olika på berörda skolor, utifrån de specifika behoven som råder på den aktuella skolan. När vecka 8 kommer har dock alla elever haft lika mycket undervisning på plats.

Berörd rektor informerar om specifika detaljer för aktuell skola. Ordinarie matsedel kommer att gälla från och med vecka 4. Information kring skollunch kommuniceras separat.

Anledningen till att dessa åtgärder vidtas är för att bidra till minskad smittspridning genom att minimera trängsel under rådande smittläge.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation för gymnasieeleverlänk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv