Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Utredning om hantering kring behandlingsbegränsningar klar

Sjuksköterska mäter blodprov.

Utredningen av Lomma kommuns agerande efter en läkares beslut om behandlingsbegränsningar är klar. Den visar att kommunen borde ha rapporterat avvikelsen till Region Skåne samt följt upp att avvikelsen inkom till vårdcentralen.

Under våren fattade verksamhetschefen för en privat vårdcentral inom Region Skåne beslut om behandlingsbegränsningar för vissa vårdtagare i kommunen. I samband med ett sådant beslut ska varje enskilt fall dokumenteras och ske i samråd med vårdtagaren. Detta skedde inte, vilket Lomma kommuns sjuksköterskor uppmärksammade och kontaktade kommunens dåvarande medicinskt ansvarige sjuksköterska.

En oberoende utredning av kommunens agerande är nu klar. Utredningen visar att den medicinska bedömningen och beslut om behandlingsbegränsningar, samt att information ges till brukarna, alltid är ett läkaransvar och Region Skånes uppgift. Legitimerade sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård är skyldiga att verkställa läkarnas beslut och ordinationer men också att arbeta för hög patientsäkerhet. Sjuksköterskorna påtalade patientsäkerhetsrisken i detta ärende men har därefter en skyldighet att verkställa läkarens beslut och ordination. Första instans för att påtala patientsäkerhetsbristen är den verksamhet där risken uppstått, i detta fall den berörda vårdcentralen. Detta skedde 20 april 2020 men ärendet följdes tyvärr inte upp av kommunen.

När ett fel i verksamheten uppdagas ska det utredas och åtgärdas. Att detta inte skett på vårdcentralen är allvarligt. Kommunen kan inte gå in i regionens verksamhet och utreda händelsen men vårdcentralen hade en skyldighet att utreda frågan. Det är olyckligt att kommunen inte följde upp det inträffade och vidtog ytterligare åtgärder till ansvariga för regionens verksamhet.

Kommunen borde enligt utredningen ha följt upp och rapporterat avvikelsen till Region Skåne. Framåt bör kommunen använda sig av möjligheten att vända sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för råd och vägledning.

Vårdcentralen granskas

Positivt är enligt utredningen att redan idag har sjuksköterskorna, dess chef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska kontinuerliga möten för att fortsatt säkerställa rutiner och patientsäkerhetsfrågor. Lomma kommun har ytterligare en gång krävt att berörd vårdcentral ska korrigera felaktigheterna. Då detta inte gjorts till utsatt tid har Region Skåne, Praktikertjänst och Inspektionen för vård och omsorg informerats.

Region Skåne kommer att för egen del granska den berörda vårdcentralen.

Ta gärna del av hela utredningen här: Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

  1. Behandlingsbegränsningar innebär ett beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient med livshotande tillstånd. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet samt vilka väsentliga risker för komplikationer och biverkningar som kan uppstå som en följd av behandlingen.
  2. Beslut om behandlingsbegränsning fattas alltid av ansvarig läkare, aldrig av övrig vårdpersonal. Det är alltid ansvarig läkares ansvar att informera vårdtagare och/eller närstående om det fattade beslutet om behandlingsbegränsning.
  3. Kommunen ansvarar för medicinsk kompetens upp till sjuksköterskenivå för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.
  4. Region Skåne ansvarar för och bistår kommunen med läkarkompetens för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Vårdcentraler finns organiserade inom Region Skåne.
  5. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Skåne eller en annan region. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och alla privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Om du inte aktivt väljer vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val. Läs mer att välja vårdcentral på 1177. Länk till annan webbplats.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv