Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Hastighetsbegränsningar när arbete med cykelväg inleds

Kartbild över arbetsområdet längs Södra Västkustvägen, från Carl Olssons väg och ett par hundra meter söderut..

Arbetsområdet längs Södra Västkustvägen.

Arbetet har inletts med att skapa en bredare gång- och cykelväg mellan Bjärred och Habo Ljung. I samband med detta kommer hastigheten för trafiken tillfälligt att begränsas till 30 km/h på en del av Södra Västkustvägen och endast ett körfält kommer att vara öppet.

I början av januari inleds arbetet med att skapa en bredare och bättre gång- och cykelväg från Bjärred söderut mot Habo Ljung och Lomma. Åtgärden förväntas bland annat öka trafiksäkerheten och därmed ha en positiv inverkan för barn och ungas möjlighet till cyklande.

På grund av arbetet införs hastighetsbegränsningen 30 km/h på delar av Södra Västkustvägen med start den 4 januari. Hela arbetet med gång- och cykelvägen kommer att pågå till sommaren 2021. 

Endast ett körfält för motortrafik kommer att vara öppet förbi arbetsplatsen (50-100 meter). Då det är risk för köbildning, välj om möjligt en annan väg. Nuvarande gång- och cykelvägar är öppna.

Läs gärna mer om den nya gång- och cykelvägen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv