Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Förtydligande kring information kring vårdcentrals korrigering av beslut om behandlingsbegränsningar

Tar pulsen med stetoskop, på armen

Då vi har fått frågor om informationen i tidigare publicerad nyhet, kommer här ett förtydligande kring det inkomna svaret.

Lomma kommun har krävt att de beslut som tagits av läkare på en vårdcentral i Bjärred via en felaktig process, avseende behandlingsbegränsningar inom vården, ska ha korrigerats senast måndagen den 21 december.

Under våren fattade en läkare på en vårdcentral beslut under felaktiga former om behandlingsbegränsningar för flera vårdtagare i Lomma kommun. Som tidigare meddelats har socialförvaltningen krävt korrigering av dessa beslut som är tagna för vårdtagarna i kommunens vård, senast måndagen den 21 december.

Socialnämnden har mottagit svar från vårdcentralen. I socialförvaltningens uppföljning av de inkomna korrigeringarna och kontroll av dessa, visar inte vårdcentralen fullt ut att de har vidtagit de åtgärder som kommunen har krävt. Socialförvaltningen bedömer därför att det finns kvarstående patientsäkerhetsrisker.

Socialförvaltningen har informerat berörd vårdcentral, Praktikertjänst, Region Skåne och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ovanstående bedömning.

För att trygga patientsäkerheten tills åtgärderna är vidtagna och säkerställa så att alla får den behandling de har rätt till, kommer kommunens sjuksköterskor att vara extra uppmärksamma vid bedömning av behandlingsbegränsningar tagna av denna vårdcentral. Vid minsta osäkerhet om beslutet är giltigt, kontaktas läkare för ny bedömning.

Val av läkarkontakt

När kommunens sjuksköterskor arbetar dagtid under vardagar, kontaktar de den vårdcentral som vårdtagaren har valt att tillhöra. På andra tider, kontaktar kommunens sjuksköterskor den jourläkare som Region Skåne har ställt till förfogande.

Bakgrund

Under våren fattade en läkare på en vårdcentral i Bjärred beslut om behandlingsbegränsningar inom sjukvården, utan att informera anhöriga. Agerandet strider mot gällande rutiner och har väckt både oro och upprördhet. Kommunens sjuksköterskor reagerade direkt och framförde till läkaren att detta var felaktigt. Att de felaktigt tagna besluten korrigerades, bekräftades dock aldrig.

Region Skåne kommer att granska den berörda vårdcentralen. För att bedöma kommunens agerande, har socialförvaltningen beställt en extern granskning av sig själva.

Tidigare nyheter:

Information kring uppgifter i media om behandlingsbegränsningar

Uppdatering kring vårdcentrals beslut om behandlingsbegränsningar

Fakta

  • Behandlingsbegränsningar innebär ett beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient med livshotande tillstånd. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet samt vilka väsentliga risker för komplikationer och biverkningar som kan uppstå som en följd av behandlingen.
  • Beslut om behandlingsbegränsning fattas alltid av ansvarig läkare, aldrig av övrig vårdpersonal. Det är alltid ansvarig läkares ansvar att informera vårdtagare och/eller närstående om det fattade beslutet om behandlingsbegränsning.
  • Kommunen ansvarar för medicinsk kompetens upp till sjuksköterskenivå för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Region Skåne ansvarar för och bistår kommunen med läkarkompetens för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Skåne eller en annan region. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och alla privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Om du inte aktivt väljer vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val. Läs mer att välja vårdcentral på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv