Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Näringsliv & arbete

Förbud mot servering av alkohol under viss tid – nya skärpta restriktioner

tomma glas

Från och med den 24 december 2020 till och med den 7 februari 2021 gäller att alkoholförsäljning inte får ske efter kl 20.00. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer.

Förbudet rör både servering av alkohol med serveringstillstånd och icke tillståndspliktig servering av alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker). Förbudet gäller även provsmakning av alkoholdrycker.

I praktiken

Restriktionerna innebär att ställen med serveringstillstånd inte får servera alkohol längre än till kl. 20,00 och att lokalen behöver vara tömd på gäster kl. 20.30. Om tillståndshavaren med serveringstillstånd önskar återöppna serveringsstället efter nämnda tidsperiod är denna skyldig att anmäla detta till kommunen.

Med anledning av alkoholförbud efter kl. 20,00 och stängning kl. 20,30, gäller fortsatt att serveringsstället ska hålla stängt innan återuppöppnande (hämtat från Folkhälsomyndighetens hemsida):

"Serveringsstället får öppnas igen för servering av mat, lättdryck och folköl efter att en viss tidsperiod har gått sedan serveringen av övriga alkoholdrycker avslutats …, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Detta gäller även om restaurangen endast önskar öppna servering för caféverksamhet exempelvis kaffe och kaka.

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas behöver serveringsstället hålla stängt en viss tid efter att det utrymts. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl (HSLF-FS 2020:79)."

Fyra per bord

Även föreskrifterna kring vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel, och därmed minska risken för spridning av covid-19, skärps.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Kommunen uppdaterar löpande informationen i takt med regeringens nya direktiv och restriktioner.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten - Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

Regeringens besked om ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridninglänk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Navigera vidare

Arkiv