Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Information kring vårdcentrals korrigering av beslut om behandlingsbegränsningar

Tar pulsen med stetoskop, på armen

Lomma kommun har krävt att de beslut som tagits av läkare på en vårdcentral i Bjärred via en felaktig process, avseende behandlingsbegränsningar inom vården, ska ha korrigerats senast måndagen den 21 december.

Under våren fattade en läkare på en vårdcentral beslut under felaktiga former om behandlingsbegränsningar för flera vårdtagare i Lomma kommun. Som tidigare meddelats har socialförvaltningen krävt korrigering av dessa beslut som är tagna för vårdtagarna i kommunens vård, senast måndagen den 21 december.

Socialnämnden har mottagit svar från vårdcentralen. I socialförvaltningens systematiska uppföljning av inkomna korrigeringar, bedömer socialförvaltningen att det finns kvarstående patientsäkerhetsrisker. Socialförvaltningen har idag informerat berörd vårdcentral, Praktikertjänst, Region Skåne och Inspektionen för vård och omsorg avseende sin bedömning.

Kommunens säkerställer sitt arbetssätt tills vi bedömer att patientsäkerhetsrisken är undanröjd. Arbetssättet innebär att kommunens personal, vid minsta osäkerhet om beslutet är giltigt, kontaktar läkare för bedömning.

Kommunens sjuksköterskor har sedan tidigare ett arbetssätt att alltid kontakta läkare för bedömning vid oklar försämring av patientens hälsotillstånd.

Tidigare nyheter:

Information kring uppgifter i media om behandlingsbegränsningar

Uppdatering kring vårdcentrals beslut om behandlingsbegränsningar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv