Datum: | Nyheter: Övergripande, Äldreomsorg

Nytt besöksförbud på äldreboenden till den 22 december

Äldreboendet Orion.

Äldreboendet Orion i Lomma.

För att minska risken för smittspridning har Folkhälsomyndigheten beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Lomma kommun. Förbudet gäller fram till den 22 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

På socialnämndens sammanträde den 8 december fattades beslut om att ställa frågan till Folkhälsomyndigheten, som är beslutande myndighet, om de ansåg att besöksförbud åter skulle införas på kommunens särskilda boenden. Folkhälsomyndigheten biföll frågan och beslutade den 11 december om tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Lomma kommun.

Förbudet gäller från den 13 december 2020 till och med den 22 december 2020 på samtliga särskilda boenden i kommunen, det vill säga Jonasgården i Bjärred och Vega, Orion och Strandängsgatan i Lomma.

Vi har en fortsatt samhällsspridning av covid-19, än mer kraftig än i våras. Vi vill göra allt vi kan för att förhindra att smittan åter kommer in på våra särskilda boenden. Jag förstår den oro detta innebär för både vårdtagare och anhöriga och är medveten om de utmaningar som ett besöksförbud medför, men jag vill understryka att vi gör det för att skydda våra mest sköra kommuninvånare, säger Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

Liksom tidigare kommer kommunen att fortsätta göra oanmälda inspektioner på vårdboendena som drivs av Frösunda Omsorg. För att underlätta kommunikationen med anhöriga och närstående, finns det surfplattor med mobilabonnemang som kan användas för att de boende ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga.

Undantag kan göras för besökande till personer i livets slutskede under förutsättning att den besökande är symptomfri.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv