Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Uppdatering kring covid-19 inom särskilda boenden

Handskar och ansiktsmask

För att begränsa smittspridningen av covid-19, genomförs smittspårning och provtagning på kommunens särskilda boende.

Som vi tidigare meddelat har coronaviruset kommit in på två av kommunens särskilda boenden. Det är en avdelningen på Jonasgården i Bjärred och en avdelning på Strandängsgatan i Lomma som drabbats. Smitta är inte konstaterat på någon annan avdelning. Både Frösunda och Lomma kommun arbetar intensivt med att denna begränsning ska hållas.

Tillgången till skyddsutrustning är god och medarbetare använder sedan första veckan i november även munskydd och/eller visir i ansiktsnära omvårdnad. Hur smittan har kommit in i verksamheten är omöjligt att säga och fokus ligger nu på att begränsa den.

Smittspårning och provtagning

Totalt testades runt 150 personer i Bjärred under förra veckan; Jonasgårdens samtliga vårdtagare, samtliga medarbetare som rör sig i byggnaden och hela sjuksköterske- och rehabgruppen testades. Smittan bland vårdtagarna har som tidigare nämnts begränsats till en avdelning. Totalt har nio vårdtagare testats positiva.

Medarbetare som redan var hemma med symptom provtogs via personalprovtagning och inte via den provtagning som anordnades för personal utan symptom.

Vid provtagningen upptäcktes även medarbetare som var smittade, men helt utan symptom. Dessa medarbetare är isolerade i hemmet tills de är smittfria. En andra provtagningsomgång görs innevarande vecka.

Det pågår även smittspårning och provtagning på Strandängsgatan i Lomma. Här har sex vårdtagare testats positiva.

Frösunda och kommunen arbetar tillsammans för att begränsa smittan och har dagliga avstämningar.

Ordinärt boende – hemtjänst

Inom hemtjänsten finns enstaka konstaterat smittade vårdtagare. Här arbetar covid-19 teamet på samma sätt som tidigare, vilket innebär att så fort en vårdtagare uppvisar symptom isoleras personen och det särskilda covid-19 teamet tar över vård- och omsorgsarbetet.

Läs mer om covid-19 teamet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv