Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Tillfälliga hållplatslägen vid Bjärred C

Tillfällig körväg för bussar genom Bjärred centrum.

Med anledning av ombyggnation av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum får Skånetrafikens busslinjer 132,134 och 137 tillfälliga hållplatslägen för hållplats Bjärred centrum i både nordlig och sydlig riktning från den 13 november till den 15 december.

Hållplatser som berörs är Bjärred centrum på båda sidor av Norra västkustvägen. Det tillfälliga hållplatsläget för resor i södergående riktning hänvisas till Västanvägen, cirka 250 meter i nordvästlig riktning.

Det tillfälliga hållplatsläget för resor i nordgående riktning hänvisas till Västanvägen, cirka 300 meter i nordlig riktning

Tillfällig körväg för busslinje 132, 134 och 137

  • Linje 132 och 134 får en tillfällig körväg: Norra Västkustvägen-Västanvägen-Norra Västkustvägen och omvänt.
  • Linje 137 i riktning mot Bjärred Trädgårdsvägen får en tillfällig körväg: Norra Västkustvägen-Västanvägen och kör inte via Bjärred centrum.
  • Linje 137 i riktning mot Lund får en tillfällig körväg: Västanvägen-(cirkulationsplatsen Norra Västkustvägen/Fjelievägen)-Västanvägen-Norra Västkustvägen. Körvägen via slingan i Bjärred blir härmed dubbelriktad.

Norra västkustvägen genom Bjärred centrum är fortsatt öppen för biltrafik och regleras med trafikljus.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Navigera vidare

Arkiv