Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Kraftig förbättring på ranking av bästa skolkommun

Barn som gungar på skolgård

Lomma kommun hamnar i år på plats 13 av 290 kommuner i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”. Det är en positiv utveckling sedan förra årets ranking som gav placering 101.

Våra skolor arbetar systematiskt med att utveckla undervisningens kvalitet. Fokus är på elevernas lärande och en undervisning som ger varje elev den ledning och stimulans de behöver för att nå målen och utvecklas så långt möjligt. Resultatet av det arbetet syns tydligt i årets ranking, säger verksamhetschefen Svenjohan Davidson.

Bästa skolkommun är en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar utifrån en stor mängd data. Lärarförbundet jämför alla kommuner utifrån tio kriterier som de bedömer är avgörande för en bra skolkommun.

Lomma tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas behörighet och elevernas meritvärden i åk 9. Även andelen som fullföljer gymnasiet och andelen elever som är godkända i samtliga ämnen är några av kommunens styrkor som skolkommun. Medans områden som lärartäthet och resurser till undervisningen placerar Lomma lägre bland landets kommuner.

Vi kan konstatera att vi fortsatt ligger i topp när det gäller andelen godkända elever, fullföljd gymnasieutbildning, meritvärde och utbildade lärare. Samtidigt får jag medge att jag fortfarande är kritisk till Lärarförbundets sätt att räkna. Hade vi blivit mätta när det gäller faktiska resultat hade vi varit bland de absolut bästa kommunerna i Sverige. Trots likvärdighetsindex och andra viktningar är årets resultat ett steg i rätt riktning. Vi har många duktiga lärare som dagligen gör ett fantastiskt jobb säger Fredrik Axelsson som är ordförande barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Hela Lärarförbundets rapport om Lomma kommuns resultat: Pdf, 748.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Svenjohan Davidson

Navigera vidare

Arkiv