Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Goda resultat inom individ- och familjeomsorgen

Illustration: Ingrid Henell

Snabba insatser för att få ut invånare på arbetsmarknaden har gett resultat när det gäller ekonomiskt bistånd.

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Regioner, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Syftet med projektet och kommunens deltagande är att jämföra resultat med andra kommuner för att kunna dra lärdom och utveckla verksamheten.

Som en del i denna undersökning rapporterar kommunen in resultat och nyckeltal inom olika områden till SKR, som sedan sammanställer statistik från flera olika källor.

Inom ekonomiskt bistånd har följande mått rapporterats in:

  • hur många invånare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten (Lomma kommuns nämndsmål 80%).
  • hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar.

Resultaten från undersökningen visar att 93% kommit ut ur varaktig försörjning efter insatser från socialtjänsten och att handläggningstiden är 10 dagar (då innefattas även stöd för att få ihop en komplett ansökan).

Vi är väldigt nöjda över de resultat vi uppmätt, konstaterar Felicia Mellgren Sandkvist, avdelningschef på socialförvaltningen, och fortsätter;

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under senaste året arbetat med dessa frågor bland annat genom att snabbt kunna erbjuda möten eller digitala möten vid nyansökningar. Samtidigt har vi genomfört kvalitativa utredningar, där mycket fokus har lagts på planering till egen försörjning. Det är glädjande att det arbetet har gett resultat.

Att hitta hållbara lösningar tillsammans med individen är en annan framgångsfaktor.

Vi vill inte stressa fram resultat. Det är viktigt med samarbete och tillit, då det oftast leder till bättre resultat långsiktigt, berättar Mari Nidesjö, enhetschef.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Navigera vidare

Arkiv