Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Ny rutin för munskydd i ansiktsnära vård

Närbild ansiktsmask Foto: Ani Kolleshi, Unsplash

Socialförvaltningen har beslutat att införa extra smittförebyggande åtgärd, genom att medarbetare inom vård- och omsorg ska använda munskydd i de vårdmoment som utförs ansiktsnära.

Anledningen till beslutet är att smittspridningen av covid-19 ökar i Region Skåne. Smittskydd/Vårdhygien i Skåne rekommenderar att verksamheter inom vård- och omsorg vidtar extra smittförebyggande åtgärd genom att medarbetare använder munskydd eller visir. Det finns i nuläget ingen vårdtagare inom socialförvaltningens verksamhet med covid-19.

Ansiktsnära vård är all vård eller omsorg ansikte mot ansikte där medarbetare måste komma närmare än en meter.

Syftet med åtgärden är att minimera risken för att en symtomfri medarbetare smittar en vårdtagare. Det kan finnas undantag där visir är mer lämpligt att använda än munskydd och individuella avvägningar görs för vilket som bäst passar vårdtagaren.

Utöver det extra åtgärderna som införs, kommer medarbetare fortsatt att följa de rutiner som finns för att minimera smittrisken. Munskydd alternativt visir som extra smittförebyggande åtgärd ersätter inte kravet på att följa basala hygienrutiner eller att medarbetare använder den skyddsutrustning som ska användas vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Vi måste alla hjälpas åt

För att minska smittspridning, är det viktigt att vi alla hjälps åt. Kom ihåg att:

  • tvätta händerna
  • håll avstånd
  • stanna hemma vid minsta symtom

Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv