Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Utbildning kring demens

Utbildningstillfälle om demens

Under hösten har det pågått en kompetensutveckling av alla anställda inom socialförvaltningen som möter personer med demens. Utbildningen berör cirka 300 personer och syftar till att öka kvaliteten inom vård- och omsorg.

Förbättrad livskvalitet, ökad självständighet och delaktighet för personer med kognitiv- eller demenssjukdom är det övergripande målet för den satsning som genomförs i Lomma kommun. Utbildningsinsatser har pågått under hösten för anställda inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende, biståndshandläggning och särskild boende.

Utbildningen är upplagd i olika steg; introduktion plus basutbildning samt en påbyggnadsutbildning som utgår från det arbetsområde personerna verkar inom. Grundutbildningen berör cirka 300 och inkluderar den personal som går över från Frösunda när det gäller övertagandet av särskilt boende i kommunal regi.

Tanken är att projektet ska bidra till att öka kompetensen hos personer som kommer i kontakt med personer som har demenssjukdom/kognitiv sjukdom, berättar Jeanette Brink, demenssjuksköterska och fortsätter;

Vi vill försöka belysa demenssjukdomar med fokus på personen som blivit drabbad av sjukdomen. Hur kan vi, i vårt förhållningssätt, underlätta för dessa personer att hantera vardagen och samtidigt behålla sin självkänsla?

Satsningen genomförs med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen som heter ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom”. Utbildningstillfällena har skett i mindre grupper, vid olika tillfällen.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Detta kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Oftast försämras minnet och planeringsförmågan, vilket leder till att vardagliga sysslor blir svårare att genomföra. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt.

Andra symptom kan vara oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Detta leder till att personen får allt svårare att klara sin vardag utan stöd. Graden av demenssjukdomarnas symtom beror inte enbart på hjärnskadans omfattning, utan påverkas även av samspelet med omgivningen.

Läs mer om demens under Omsorg och hjälp

Läs mer övertagandet av särskilda boenden i kommunal regi

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv