Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Granskning av detaljplan vid Strandvägen-Karstorpsvägen

Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11

Förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma vid Strandvägen-Karstorpsvägen granskas mellan 2 november och 29 november. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av flerbostadshus inom planområdet.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 2 november – 29 november 2020 på kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid och här på vår hemsida. Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I planärendet finns en handling, samrådsredogörelse, som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av GDPR. Denna handling finns tillgänglig på kommunledningskontorets kansli.

Lämna synpunkter senast den 29 november

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller kommunstyrelsen@lomma.se senast 29 november 2020. Namnteckning ska kompletteras med förtydligande och postadress.

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv