Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Skärpta råd för att minska smittspridningen i Skåne

Covid 19 - BIld av Pete Linforth från Pixabay

Den 27 oktober meddelades nya skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Den snabba ökningen av covid-19 i region Skåne innebär att det krävs extra åtgärder för alla som bor eller vistas i Skåne från och med idag och tre veckor framåt.

Utöver de allmänna råd som redan finns innebär de skärpta råden enligt Region Skåne följande för privatpersoner:

  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt. Överväg andra alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta.
  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de som behöver resa och inte har några andra alternativ kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
  • Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Publiktak på 50 personer

Länsstyrelsen Skåne har även beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta beslut gäller till 30 november och kan förlängas eller förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Läs mer på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de skärpta råden på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om beslutet från Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översatt information om Region Skånes skärpta allmänna råd

Engelska Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arabiska Pdf, 454.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dari Pdf, 379.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Somaliska Pdf, 281.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv