Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Inspektion av gym- och idrottslokaler

Under hösten kommer vi på Miljöenheten inspektera gym- och idrottslokaler i Lomma kommun.

Under hösten inspekterar Miljöenheten gym- och idrottslokaler i Lomma kommun. Syftet med inspektionerna är att kontrollera att verksamheterna har tillräckliga rutiner för att säkerställa att lokalerna har bra förutsättningar för den verksamhet som bedrivs. Dessutom kontrollerar de att verksamheterna tar hänsyn till både hälsa och miljö genom att exempelvis minska risken för smittspridning.

Vid inspektionerna kontrollerar miljöinspektörerna rutiner för bland annat städning, underhåll och ventilation. På plats gör de även en okulär bedömning. Då kontrolleras bland annat att lokal, träningsredskap och tillhörande utrymmen är tillräckligt städade.

Utöver den okulära kontrollen av städningen tar de även så kallade tryckprover på olika ytor i både träningslokal samt i dusch- och omklädningsrum. Metoden med tryckprover är ny i Lomma kommun och proven tas genom att trycka en odlingsplatta mot ytan som ska kontrolleras. Tryckplattan läggs sedan i ett provrör och visar efter några dagars odling eventuell bakterietillväxt. Resultatet från tryckproverna används sedan som en del i bedömningen om verksamhetens städrutin är tillräcklig eller inte.

Under kontrollerna tas tryckprover.

Under kontrollerna tar miljöinspektörerna tryckprover på olika ytor.

Tidigare i höst har miljöinspektörerna fokuserat på att genomföra inspektioner på de olika gymmen i kommunen. Generellt har de gym som undersökts haft en låg förekomst av bakterier på touchknappar på träningsmaskiner. Däremot fanns det en överlag hög förekomst av bakterier i omklädningsrum och duschar. Under vecka 42 påbörjar de att inspektera idrottshallarna i Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv