Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen?

Illustration äldre. Illustrationer: Ingrid Henell

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning för att undersöka de äldres nöjdhet med äldreomsorgen. Årets resultat visar bland annat en ökad nöjdhet inom flera områden i hemtjänsten i Lomma kommun.

Undersökningen genomfördes mellan mars-maj i år, de som svarat är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Resultatet publicerades nyligen och vid en jämförelse har Lomma kommun ett fortsatt lågt resultat bland landets kommuner.

Hemtjänst

I Lomma kommun svarade 169 personer, vilket är 58,7% av de tillfrågade. Resultatet i majoriteten av frågorna har ökat jämfört med föregående år, och i några frågor är resultatet detsamma som 2019. De områden som ökat är bland annat upplevelsen av att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete och att man tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. Trots att resultatet generellt har ökat har resultatet på frågan om sammantagen nöjdhet sjunkit sedan förra året. Årets resultat uppgick till 74% jämfört med 78% 2019. Resultatet är lägre än snittet i riket som uppgick till 88%, och Lomma kommuns resultat på frågan placerar sig som fjärde lägst i landet.

Resultatet skiljer sig åt mellan de olika hemtjänstområdena i kommunen. Ett av områdena har ett jämförelsevis högt resultat som i flera fall är i nivå med eller högre än rikets resultat.

– Med tillförsikt gläds vi åt de svar som får något bättre resultat än föregående år. Det måste vi ändå tro beror på att hemtjänstens förbättringsresa så smått börjar göra skillnad. Om än i liten utsträckning. Kraftfullt ska vi fortsätta vårt förbättringsarbete och vi ska inte ge oss förrän vi har en hemtjänst som är bland de främsta i Sverige, säger Anna-Maria Banck, avdelningschef.

Särskilt boende

I Lomma kommun svarade 65 personer, vilket är 50,8% av de tillfrågade. När det gäller särskilt boende har den sammantagna nöjdheten sjunkit från 61% 2019 till 52% i år. Motsvarande siffra i landet är 81% och Lomma kommuns resultat på frågan är lägst bland kommunerna i landet.

Det finns tydliga skillnader i den upplevda nöjdheten mellan de olika boendena. Ett boende har höga resultat i jämförelse med de andra och ligger i nivå med, eller över, rikets resultat i flertalet frågor.

Ett område där resultatet har ökat i årets undersökning är maten. Både nöjdheten med maten som serveras och måltidsmiljön har ökat jämfört med förra året.

– Vår långsiktiga målsättning är att vända det låga resultatet i brukarundersökningen till att vara bland de tio bästa i landet. Årets resultat visar att det finns stora skillnader i den upplevda kvaliteten mellan de olika boendena, och det återstår mycket arbete för att jämna ut resultatet och nå målet att ha en av landets bästa äldreomsorger, säger Livia Deák Jönsson, projektledare.

Ta del av hela undersökningens resultat på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om arbetet med hemtagandet av särskilda boenden 1 mars 2021

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv