Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Uppleva & göra

Utbildningar kring inkludering för föreningslivet

Illustration fritidsaktiviteter

Under två torsdagskvällar har Lomma kommun arrangerat en utbildning kring ämnet inkludering för föreningar i Lomma kommun.

Elva kultur- och idrottsföreningarna som verkar i Lomma kommun har deltagit i processutbildningen, med i genomsnitt tre representanter från varje förening. Vid träffarna har deltagarna väckt tankar angående inkludering och integration, exempelvis hur föreningsmedlemmar och utomstående ser på deras verksamhet. Utbildningen har gjorts genom genom FINSAM projektet "En del av samhället".

– Föreningar är jätteviktiga för kommunens invånare. Det finns invånare, exempelvis nyanlända, som har en längre väg än andra, till att komma i kontakt med föreningsverksamhet. I processutbildningen har vi haft utvecklande samtal, diskussioner och fått upp ögonen för nya vägar till samarbeten – både mellan kommuninvånare, föreningar och tjänstepersoner, säger Lomma kommuns föreningslots Martin Harlenbäck.

Föreningsrepresentanterna har även fått en läxa mellan träffarna kring självreflektion och därefter jobbat vidare med sina idéer. Detta även utifrån inspiration kring goda exempel, hur andra föreningar tidigare gjort.

– Min personliga förhoppning med denna process är att vi kan öka mångfalden i Lomma och Bjärreds föreningsliv. Det är en chans att få in ny kompetens, vilket exempelvis kan ge fler möjligheter till nya ledare och fler aktiva, säger Martin Harlenbäck.

Utbildning i inkludering för föreningslivet.

Utbildningen har ordnats vid två tillfällen, här i kommunhuset i Lomma.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis

Navigera vidare

Arkiv