Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Näringsliv & arbete

Ny utveckling av stationshuset i Bjärred

Arbetsskiss över nya stationshuset

Skiss över nya stationshuset.

En naturlig mötesplats för Bjärreds invånare för möten, affärer och nöje – så beskriver Bjärreds nya restauratör verksamheten på Bjärreds stationshus. Något som stämmer väl överens med Lomma kommuns ambitioner för lokalen.

Stellan Colt

Stellan Colt, restauratör

Nu går utvecklingen av Bjärreds stationshus in i en ny fas. Avtal har skrivits med en restauratör som kommer att driva både kontorsdel och serveringsdel; Stellan Colt, eventmanager och VD för Slagthuset i Malmö.

Stellan har lång erfarenhet av att driva mötesplatser i olika former och berättar om sin vision för stationen:

– Stationen ska kännas som den naturliga mittpunkten och mötesplatsen i Bjärred, som bjuder in och tilltalar många. Här kan man nätverksträffa med företagare, lyssna på inspirerande föreläsningar eller delta i konferenser, smita in för ett glas vin eller äta en god måltid tillsammans med familjen. Jag älskar mötet mellan business och nöje – konferens på dagen, nöje på kvällen och mat och dryck däremellan – då händer det spännande grejor!

Mat och dryck är ett genuint intresse för Stellan Colt. Trädgård och odling ska vara en del av upplevelsen och inredningen planeras att präglas av naturliga material och växter.

– Vi vill jobba med fokus på lokalt, närodlat och socialt ansvarstagande, utan att bli krångliga och pretentiösa, berättar Stellan i sin plan för stationen.

– En lokal som denna måste leva många timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är en stor utmaning och jag arbetar gärna ihop med den lokala näringen kring detta. I förlängningen vill jag se stationen som ett regionalt utflyktsmål.

Ambitionen är att öppna den nya verksamheten den 1 maj 2021.

Renoveringen fortsätter

Sedan fritidsgården Stationen flyttade sin verksamhet har Lomma kommun renoverat stationshuset för nya ändamål. Tak och väggar har tvättats och dålig fasad bytts ut. Byggnaden har målats om och fönsterspröjs och dörrar har återställts till tidstypisk grön kulör. All renovering har skett med varsam hand och stort fokus har lagts på att återställa byggnaden så som den såg ut i början av 1900-talet.

Stationshuset har även iordningställts på insidan så att stationshuset kan hysa servering och kontorsutrymmen. Nu fortsätter arbetet med interiören och därefter påbörjas arbetet med utomhusmiljön. Trädäck ska byggas och träd planteras. På baksidan kommer det att skapas parkeringsytor för både cyklar och bilar.

Läs mer om renoveringen av stationshuset

Illustration över hur matsalen kan komma att se ut.

Illustration över hur matsalen kan komma att se ut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Navigera vidare

Arkiv