Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

En annorlunda vardag

Anders Åkesson, säkerhetschef

Det här året kommer troligen många av oss att minnas ett bra tag. Det var våren när allting plötsligt ställdes på ända och pandemi, corona och covid-19 kom att bli ordet på allas läppar. Det som började som ett nyhetsinslag från Wuhan i Kina är idag en högst levande fråga i Lomma kommun.

Anders Åkesson är säkerhetschef i Lomma kommun och den person som sedan dag ett varit samordnare kring kommunens övergripande arbete kring covid-19. Anders Åkesson berättar att han vid ett möte med andra säkerhetschefer i Skåne tidigt i februari förstod att detta kommer bli aktuellt även i Sverige.

– Jag tog en tidig kontakt med vår kommundirektör Katarina Pelin om läget och vi beslöt att genast uppdatera vår befintliga pandemiplan. Vi taggade upp och började förbereda oss på alla nivåer rätt omedelbart efter att de första signalerna kom om att covid-19 kommer röra sig även till oss.

Skyddsutrustning och handsprit

Efter att covid-19 trädde in i allmänhetens medvetande någon gång i slutet av februari så har det varit mycket att göra och en hel del nya arbetsuppgifter för säkerhetschefen. Fokus från dag ett har varit att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställa att Lomma kommun har skyddsutrustning och förutsättningar att hantera en vardag på ett tryggt och säkert sätt för kommuninvånare såväl som för medarbetare.

– Det har varit många utmaningar. Att skapa lugn och trygghet samtidigt som vi måste hantera frågor som bemanning och hur vi får tag på skyddsutrustning har varit intensivt, men kreativt. Vi har fått tänka i många nya banor för att finna praktiska lösningar på akuta behov.

Anders Åkesson berättar att de bland annat har hamstrat overheadpapper från skolor för att göra engångsvisir. Det har producerats skyddsrockar, plastförkläden och munskydd och dunkar med handsprit har köpts in från sprittillverkare som ställde om sin tillverkning under våren. Alla trådar har dragits i och alla stenar har vänts på.

En del av vardagen

Från att ha haft ett konstant och intensivt fokus på covid-19 under våren och sommaren, tycker Anders Åkesson idag att Lomma kommun har arbetat in frågorna kring covid-19 till att bli en del av det vardagliga arbetet. Krisledningsstaben som tidigare träffades varje dag, gick under sommaren ner till att träffas en gång i veckan, för att i början på september upphöra med krisledning och återgå till normal hantering. Krisledningsstaben har varit en viktig del i kommunens hantering av pandemin och har löst många problem och svarat på många frågor, säger Anders Åkesson.

– Arbetet kring corona eller covid-19 måste nu in i linjearbetet. Detta är inte längre en krisfråga utan någonting som vi får lära oss att leva med för lång tid framöver. Det är fortsatt allvarligt läge och det är viktigt att vi fortsätter att följa de riktlinjer och instruktioner som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger ut, understryker Anders Åkesson.

Värdesätter det viktiga

Tiden är alltid en faktor som normaliserar och stabiliserar osäkra tider. Och även om pandemin berör oss alla på mer eller mindre dramatiska sätt, tycker Anders Åkesson att det finns mycket att lära av följderna kring en pandemi;

– Även om pandemin inte är över än så har covid-19 tvingat oss att tänka om och göra saker på nya sätt. Vi har nu ett drygt halvår bakom oss där vi tvingats att tänka utanför våra boxar och samverka på nya sätt. Det har gått bra. Även om personal inom vård och omsorg fortfarande har hektiska dagar, så har många av oss, trots en krissituation, ändå tvingats att stressa ner, prioritera om och kanske inse vad som är viktigt i livet. Det får vi inte tappa bort.

Kommunens samlade information gällande covid-19

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv