Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande, Äldreomsorg

Konstaterad smitta inom vård och omsorg – smittspårning påbörjad

Närbild på coronavirus

Det finns sedan den 9 september konstaterad smitta av covid-19 hos en individ i ordinärt boende (hemtjänst) i Lomma kommun. Smittspårning är redan igång enligt Smittskydd Skånes anvisningar. Syftet med smittspårning är att snabbt kunna identifiera och bryta eventuella smittkedjor.

Lomma kommun har under våren planerat för hur vi ska ta hand om vårdtagare som insjuknar i covid-19 och behöver våra insatser. Vårt särskilda covid-19 team är utbildat och har under året arbetat med vårdtagare som varit misstänkt smittade och har väl inarbetade rutiner för att nu vårda en person med konstaterad smitta.

Covid-19 teamet följer särskilda rutiner, baserade på Smittskydd Skånes rekommendationer och arbetar bara hos vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta. Det innebär att vårdtagare med misstänkt och konstaterad smitta isoleras från övriga vårdtagare för att minska risken för vidare smittspridning.

Utöver det faktum att vi har ett särskilt covid-19 team som arbetar med vårdtagare som har symptom och/eller konstaterad smitta så följer Lomma kommun, som arbetsgivare, alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

Det är mycket viktigt att vi alla tillsammans orkar hålla ut när det gäller respekten med fysisk distansering och noggrann handhygien då det anses vara två grundläggande faktorer för att mota smittspridning och skydda våra riskgrupper.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv