Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Övergripande

Med barnens bästa i fokus

Illustration: Ingrid Henell

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. Vad innebär denna förändring för Lomma kommun?

Under hösten 2019 bildades en central arbetsgrupp för Lomma kommun, med uppdrag att förbereda kommunen, som helhet, på att barnkonventionen blir lag. Själva lagändringen innebär kanske inte nya perspektiv för kommunens förvaltningar, men en tydlig skärpning i att beakta barnens bästa i varje beslut.

– För förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid innebär lagstiftningen en ökad formalia för varje beslut som kan påverka barnen. Den ökade byråkratin tar vi gärna för att säkerställa att allt vi gör är för barnens bästa, menar förvaltningschef Martin Persson.

Rektorerna i både förskola och grundskola är vana att hela tiden beakta såväl barnens perspektiv som barnperspektivet. En viktig effekt av lagstiftningen blir troligen att samarbetet underlättas av att alla parter kring ett beslut nu tvingas av lagstiftningen att utgå från barnens bästa.

Kvalitetsstrateg Therese Håkansson har arbetat inom socialförvaltningen ett par år och har varit involverad i kommunens övergripande arbete med implementering av barnkonventionen sedan starten. Hon var även en av initiativtagarna till att socialförvaltningen skapade sin egen arbetsgrupp med fokus på frågor som rör barnrätt.

– Vi såg behovet av att ha en specifik arbetsgrupp för socialförvaltningen och startade gruppen våren 2020. Samtliga avdelningar i förvaltningen är representerade. I vår arbetsgrupp lyfter vi frågor kring, och arbetar med fallbeskrivningar på olika teman så som exempelvis: barn som lever i socioekonomisk utsatthet, hedersproblematik och barn med funktionsnedsättning.

Arbetsgruppen har som syfte att prata om hur och på vilket sätt förvaltningen praktiskt arbetar med barns rättigheter. En viktig aspekt av gruppens arbete är att ha ett sammanhang att mötas i som gäller över enheter, men där alla medarbetare arbetar indirekt eller direkt med barn.

– Jag uppskattar att det är ett forum där barnens frågor står i fokus, att vi har högt i tak och kan diskutera ämnen utifrån olika nivåer och perspektiv. Utifrån min verksamhet vill jag öka barnens delaktighet och göra deras röster starkare. Jag vill hitta sätt att arbeta med barnkonventionen så den blir vår vardag i förhållande till barnen vi arbetar med, säger Maria Löf, enhetschef för stöd och service LSS-Skolskeppet.

Olika förutsättningar kräver olika slags stöd

Socialförvaltningen har som ansvar att erbjuda olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att kommuninvånare ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv. Då människan föds och lever sitt liv med olika förutsättningar så ser också behoven olika ut, beroende på situation eller var den enskilda befinner sig i livet.

Nana Blunk är socionom på enheten för familj och försörjning och deltar också i arbetsgruppen.

– Jag ville delta i gruppen eftersom jag tror starkt på att det går att förebygga sociala problem. En bra uppväxt ger större förutsättningar för ett bra och fungerande vuxenliv. Jag arbetar med ekonomiskt bistånd och har gjort det i mer än 12 år nu. Jag har under denna tid sett hur den tid jag och mina kollegor har lagt på de individer vi har stöttat har givit faktiska resultat särskilt när det har avsatts resurser till det. Det finns mycket vi inom socialförvaltningen i Lomma kommun kan göra för våra barn och unga och jag har en förhoppning om att barnrättsperspektivet och barnperspektivet ska utvecklas och få mycket större betydelse inom ekonomiskt bistånd på ett operativt och praktiskt plan.

Även representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i arbetsgruppen.

– Speciellt inom samhällsplanering är det viktigt att ha barnens bästa för ögonen. Jag tänker till exempel på planering av gång- och cykelvägar, utformning av allmänna platser när det gäller belysning och inte minst planering och utformning av lokaler och gårdsmiljöer ämnade för barn och ungdomar, Det finns egentligen inget område som inte berörs av barnperspektivet inom vår verksamhet, kommentar Magnus Runesson, förvaltningschef.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv