Datum: 2020-07-29 08:08 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse Bjärred 35:1

Kungörelse Bjärred 35:1.

Ansökan om bygglov för om- och nybyggnad av pumpstation på fastigheten Bjärred 35:1 har lämnats in till Miljö- och byggnadsnämnden. De föreslagna åtgärderna strider mot områdets detaljplan avseende föreslagen placering, då området är angivet som parkmark.

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 27 juli till och med 14 augusti 2020 hos miljö- och byggavdelningen, Lomma kommun.

Handlingarna finns på anslagstavlan i kommunhusets kontaktcenter och här på vår hemsida.PDF

Invändningar mot bygglovsansökan görs skriftligen och ska ha inkommit till kommunen senast den 14 augusti 2020.

Eventuell erinran mot ansökan ska lämnas skriftligen till:
Lomma kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
234 81 LOMMA

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv