Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Aktuellt från vår Förebyggande och öppna verksamhet för äldre

Omsorg för äldre.

För att mildra de negativa effekterna som den sociala distanseringen innebär kommer den Förebyggande och öppna verksamheten vara fortsatt kreativ och hitta bra lösningar för att hålla verksamheten igång för Lomma kommuns äldre. Här kan du läsa om hur vi har ställt om våra verksamheter och vilka aktiviteter som är igång under sommaren.

Dagverksamheten har ställt om och flyttat sin verksamhet hem till den enskilde, allt för att försöka möta behovet för den enskilde och dess närstående. Insatsen dagverksamhet i hemmet består av individuellt anpassad aktivitet utifrån den enskildes behov eller förmåga. Dagverksamheten kommer i sommar bjuda in till mindre, men mycket efterlängtade, sammankomster. Aktiviteterna kommer i huvudsak hållas utomhus och vi kommer vara noggranna med att hålla avstånd till varandra.

Mötesplatserna har ställt om sina verksamheter. Då det inte är lämpligt för våra äldre att träffas i stora grupper har de anställda producerat plastförkläde tillsammans med frivilliga och Frivillig organisationer istället. De har också varit behjälpliga med att lagerhålla och lämna ut handdesinfektion och ytdesinfektion till Lomma kommuns verksamheter. Mötesplatserna planerar att under sommaren anordna och bjuda in till utomhusgympa och allsång utomhus. Båda aktiviteterna med föranmälan och ett begränsat antal platser för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hoppas på fint väder!

Närståendestödet Treklövern ändrade primärt sin verksamhet i form av att avvakta med närstående café för att minska risken för smittspridning. Från och med vecka 26 öppnade Treklövern upp närstående café en gång per dag och besökare uppmanas att föranmäla sig per telefon för att vi ska kunna upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att hålla avstånd till varandra. I övrigt är verksamheten i gång med närståendesamtal, avlastningar och avlösningar både på Treklövern och i den enskildes hem.

Träffpunkterna har ställt om sin verksamhet för att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. För att mildra de negativa effekterna av social distansering har mötesplatserna nu kontakt med sina besökare via enskilda besök eller per telefon. Från och med vecka 26 och fortsatt under sommaren kommer verksamheten att ha planerade sammankomster, företrädesvis utomhus, för de personer som bedöms vara i störst behov. Förra veckans kaffekalas utomhus i partytältet var mycket uppskattat!

Fixaren kommer fortsatt under sommarperioden att leverera kyld mat från Fazer till Lomma kommuns invånare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Navigera vidare

Arkiv