Datum: 2020-07-03 10:03 | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Tyck till om energi- och klimatplan

Omslag Energi och klimatplan 2021-2025

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att styra kommunens utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. Nu är planen ute på remiss.

Energi- och klimatplanen styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska påverkan på klimatet. Det övergripande målet för planen är att Lomma år 2050 ska ha minimerat sina utsläpp av växthusgaser genom exempelvis förändrade transporter, energieffektivisering i kommunala verksamheter, förnyelsebar energiproduktion och energihänsyn i den fysiska planeringen.

Pågående remiss av Energi- och klimatplan 2021-2025

Förslag på kommande energi- och klimatplan är på remiss under perioden 22 juni till och med 7 september 2020. Remissförslaget på planen och tillhörande bilagor hittar du under denna länk: Bygga, bo och miljö/Klimatarbete.

Synpunkter på ”Energi och klimatplan för Lomma kommun 2021–2025” lämnas skriftligen till Lomma kommun, 234 81 Lomma, eller till epost: info@lomma.se.

Yttrandet ska märkas ”Remissyttrande energi- och klimatplan, KS/KF 2018:211.370”. Synpunkterna måste vara kommunen tillhanda senast den 7 september 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv