Datum: 2020-06-24 11:29 | Nyheter: Uppleva & göra, Trafik & resor

Trafik och parkering under sommaren

Parkering i Lomma kommun

Lomma hamn lockar många besökare under sommaren. För att det ska bli ett trevligt besök för alla, arbetar vi för att skapa en hållbar trafiksituation i kommunen. I år blir Kajgatan i Lomma hamn en sommargata.

På sommaren, framförallt under dagar med vackert väder, är bland annat Lomma hamn och Lomma Beach attraktiva besöksmål. Kommunen och polisen har en tät dialog avseende de förebyggande åtgärder som kan avhjälpa trafik- och parkeringssituationen under dessa besöksintensiva tillfällen.

Kajgatan = sommargata

Denna sommar blir Kajgatan i Lomma hamn en sommargata mellan den 1 juli och 19 augusti. Gatan stängs av för motordriven trafik i höjd med Varvstorget fram till Tullhustorget och blir en gågata. Förutom att gå är det tillåtet att cykla på gatan, förutsatt att cyklister håller gångfart och lämnar företräde åt gående.

Varuleveranser, räddningstjänst och parkering för rörelsehindrade personer är tillåtna på gågatan. Extra 15-minuters parkering kommer att finnas vid Esplanaden och Varvstorget.

Här kan du läsa mer om sommargatan.

Farthinder och utsmyckning

För att hindra hastighetsöverträdelser har ett antal tillfälliga farthinder också placerats ut på Strandpromenaden och Sjögatan.

Badparkering

Under sommaren hänvisar vi badgäster till badparkeringarna som ligger längs Södra västkustvägen, strax norr om Lomma. Vi kommer också utöka parkeringsbevakningen i kommunen under sommarsäsongen.  

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv