Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Starka betygsresultat har blivit ännu bättre

Illustration över unga vid skola.

De färska betygsresultaten visar att 95,9 procent av niorna i Lomma kommun är behöriga till gymnasiet. Det är en ökning från förra årets siffror på 95,3 procent och ett steg närmre målet att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Skolresultaten i Lomma kommun är fortsatt starka. Det står klart när vårterminens betyg för årskurs 9 analyseras. Det genomsnittliga meritvärdet är 265,9 poäng jämfört med 262,1 förra året.

– Våra skolor arbetar systematiskt med att utveckla undervisningens kvalitet. Fokus är på elevernas lärande och en undervisning som ger varje elev den ledning och stimulans de behöver för att nå målen i skolan och utvecklas så långt möjligt, säger verksamhetschefen Svenjohan Davidson.

Även andelen elever som klarar kraven för behörighet till gymnasiet har ökat, från 95,3 procent till 95,9 procent med nyanlända elevers resultat inräknat. Grundskolorna i Lomma kommun jobbar mot målet att 100 procent av eleverna som går ut grundskolan ska bli behöriga till gymnasiet.

– Förutom att vara Sveriges bästa kommun att bo i kan vi stoltsera med att vara en av landets absolut bästa skolkommuner. Vi har all anledning att vara stolta över våra vetgiriga elever, duktiga och engagerade pedagoger och skolledare samt vårdnadshavare som tillsammans upprätthåller den röda tråden, säger Fredrik Axelsson som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Trenden från föregående år, att det är bland pojkarna den största resultatutvecklingen har skett, består även i år. Flickorna har fortsatt högre genomsnittlig meritpoäng, men de senaste två åren har skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskat med 6 meritpoäng.

– Det är otroligt glädjande att eleverna i våra skolor fortsätter att prestera fina skolresultat. Vi kan konstatera att det är en tydlig förbättring på alla områden och där framförallt pojkarna har gjort en avsevärd förbättring i förhållande till föregående år, säger Fredrik Axelsson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Svenjohan Davidson

Navigera vidare

Arkiv