Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Nytt digitalt stöd vid alkoholmissbruk

Foto: Previct Alcohol, Kontigo Care

Individ- och familjeomsorgen fortsätter sin digitala utvecklingsresa och tillgängliggör nu fler tjänster. Nästa process handlar om en digital, medicinteknisk produkt för behandling vid alkoholmissbruk.

Produkten kallas för Previct AlcohoI och innebär i praktiken att klienten får en telefonliknande produkt i vilken frågor besvaras och alkoholtest utförs. Systemet är baserat på artificiell intelligens (AI) för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid behandling oberoende av behandlingsmetod.

Öppenvården får information i realtid om beteendeförändringar och följsamhet till vården, vilket möjliggör individanpassade insatser samt möjlighet att tidigt agera vid avvikelser från vårdplanen.

Behandling i hemmet för långsiktigt resultat

För klienten innebär det en stor frihet att i sin egen hemmiljö själv kunna utföra stora delar av vården. Behandlingen sker på klientens villkor och behandlingen sker till stor del i klientens vardag. På så sätt blir klienten mer delaktig och motiverad och långsiktiga behandlingsresultat kan uppnås. Systemets algoritmer kan dessutom hjälpa till att förutspå återfall.

– Förhoppningen är att undvika nya eller fler placeringar och att erbjuda klienter ett kompletterande alternativ till behandling, på hemmaplan, säger enhetschef Camilla Levison, på individ och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen använder Previct Alcohol både som en fristående insats, men också som ett komplement under annan mer omfattande beroendebehandling. Målsättningen är att kunna erbjuda fler människor behandling, men också att uppnå mer långsiktiga resultat av de insatser som öppenvården tillhandahåller.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Navigera vidare

Arkiv