Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse bygglov Vinstorp 30:1

Ritning över skola som planeras byggas på Vinstorp 30:1

Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Vinstorp 30:1 har lämnats in till Miljö‐ och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Förslaget strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggnadshöjd.

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingarna tillgängliga från och med den 15 juni till och med den 3 juli 2020. Du hittar handlingarna i bygglovet här Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster. på vår hemsida och hos kontaktcenter på Hamngatan 3 under öppettiderna.


Eventuella anmärkningar mot ansökan ska vara skriftliga och skickas till Miljö‐ och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA. Eventuella yttranden ska ha kommit in till kommunen senast den 3 juli.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv