Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nionde bäst på avfallshantering i Sverige

Avfallstrappan

Lomma kommun är utsedd till Sveriges nionde bästa kommun gällande avfallshantering, enligt Avfall Sveriges årliga undersökning. Där undersöks bland annat mängden restavfall, andelen utsorterat matavfall och andelen tidningar och förpackningar som finns kvar i restavfallet.

En genomsnittlig invånare i Lomma kommun genererar enligt undersökningen ca
120 kg restavfall/person, jämfört med medelvärdet på restavfall i Skåne som är 150 kg/person. Med restavfall räknas de sopor som hamnar i soppåsen, och som inte återvinns. För att spara på jordens resurser är det viktigt att allt som gå att återvinna eller inte hör hemma i restavfallet, som matavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall sorteras ut.

När det gäller utsorteringen av matavfall sorterar Lomma kommuns invånare ut 62% av matavfallet, vilket är bra då utsorterat matavfall kan omvandlas till biogas och biogödsel.

Genom att minimera restavfallet sparar vi på jordens resurser. Samtidigt kan vi förlänga livslängden på våra ägodelar genom att laga trasiga prylar och kläder, handla second hand och minska användandet av engångsartiklar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv