Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Granskning av planförslag för Bjärred 20:2

Förslag till ny detaljplan för del av Bjärred 20:2 är ute på granskning mellan den 1 juni-30 juni 2020. Skillnaden mellan den nya detaljplanen och gällande detaljplan är att korsprickad mark ersätter punktprickad mark så att fristående lägenhetsförråd kan byggas öster om de radhus som är tänkta att byggas på platsen.

Detaljplanen möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med tillhörande komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän platsmark i form av gata och cykelväg.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under tiden 1 juni ‐ 30 juni 2020 på biblioteket i Bjärred, kommunhuset i Lomma under receptionens öppettider och här på vår hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I planärendet finns handlingar som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av personuppgiftslagen (PUL). Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.

Eventuella yttranden angående planförslaget ska ha inkommit senast den 30 juni 2020 till:
Kommunstyrelsen, 234 81 Lomma eller kommunstyrelsen@lomma.se. Namnteckning ska kompletteras med förtydligande och postadress. 

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv