Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lifecare – digitalisering för att öka tillgängligheten och effektiviteten

dator

Individ- och familjeomsorgen har under våren implementerat ett nytt verksamhetssystem ”Lifecare” för handläggning av ärenden. Förutom att förenkla, frigöra och effektivisera arbetet, möjliggör systemet även införande av medborgartjänster.

Medborgartjänster innebär att ansökningar om stöd och service som tidigare skett manuellt genom fysiska möten och blanketter nu kommer att kunna göras digitalt. För kommuninvånaren innebär det större tillgänglighet till kommunen och ett enklare, snabbare ansökningsförfarande.

– När du ansöker eller behöver komplettera din ansökan, är det lätt att bifoga inskannade eller fotograferade underlag direkt, istället för att som tidigare behöva skicka in papperskopior, berättar Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg på Socialförvaltningen.

Systemet möjliggör också medborgartjänster som e-ansökan för ekonomiskt bistånd och direktkommunikation mellan handläggare och klient genom en ny meddelandefunktion.

Mindre manuell hantering frigör också tid för handläggarna att möta de människor som söker bistånd och lägga kraften på motivation och coachande insatser 

– Införandet av det nya systemet gynnar vårt kvalitetsarbete och vi kan fokusera på att till exempel hjälpa fler människor till självförsörjning, menar Felicia Mellgren, avdelningschef inom Individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetssystemet Lifecare kommer att vara i full drift i juni.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren

Navigera vidare

Arkiv