Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Äldreomsorg

Arbetet med övertagandet av äldreomsorgen fortsätter

Äldreomsorg

Nästa år ska Lomma kommun överta driften av kommunens särskilda boenden. Just nu pågår arbetet med bland annat organisationsplanering, bemanning och kompetensutveckling.

Det är en märklig värld vi lever i just nu. Ett virus vid namn corona har satt världen ur spel och tvingat oss att göra många saker på nya sätt. Samtidigt som väldigt mycket fokus handlar om att möta eller mota smittspridning, så pågår en vardag med andra frågor som måste hanteras enligt tidsplan.

En sådan viktig process är övertagandet av särskilt boende vid Jonasgården, Strandängsgatan och Orion/Vega. Den 1 mars 2021 ska Lomma kommun ta över driften från Frösunda. Detta arbete är stort och kräver att rätt del i processen, görs i rätt tid. För att detta övertag ska ges goda förutsättningar vid omstart i kommunens egen regi krävs det noggrann planering och projektledning.

Projektledare är Livia Deák Jönsson och just nu befinner sig projektet i en fas av mycket samverkan mellan olika aktörer för att bygga en stabil och säker grund. Riskanalyser med fackliga organisationer ska genomföras, den nya organisationen ska planeras och bemannas och kompetensutveckling av befintliga medarbetare ska ske inför övertagandet.

Arbetet med övertagandet av särskilt boende kommer att beskrivas och presenteras på olika sätt under den här perioden, bland annat här på lomma.se. Vi vill föra en transparent och öppen process inför övertagandet som ska skapa goda förutsättningar för Lomma kommun att axla driften av särskilt boende.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv