Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Slutspurt inför trafikstart på Lommabanan

Lommabanan stängs av mellan 4 maj - 23 augusti.

I slutet av året öppnar Lommabanan för persontågstrafik, en viktig milstolpe för utvecklingen av pendlingstrafiken i Skåne. Men en sista pusselbit kvarstår innan pågatågen kan börja rulla på sträckan – bygget av ett mötesspår i Stävie.

Det nya mötesspåret som byggs i Stävie, mellan Furulund och Flädie, möjliggör en ökad kapacitet på banan. Trafikverket jobbar nu intensivt och målet med trafikstart i december 2020 närmar sig.

Lommabanan stängs av när vi bygger mötesspår

För att det ska vara möjligt att bygga mötesspåret i Stävie behöver Lommabanan stängas av. Det innebär att alla godståg leds om och att PågatågenExpress alla avgångar på sträckan ställs in under perioden 4 maj till 23 augusti. Trots avstängningen är det viktigt att komma ihåg att arbetståg och andra arbetsfordon fortsatt kommer att färdas på spåren.

Avstängningen är minutiöst planerad och synkad med det stora fyrspårsarbetet mellan Lund och Malmö. Allt för att resenärer och närboende ska påverkas så lite som möjligt. Lommabanan används idag som omledningsbana vid störningar i tågtrafiken mellan Malmö och Lund, vilket inte är möjligt under avstängningen.

Fler kan resa klimatsmart

Lommabanan betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på sträckan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen, vilket gynnar klimatet och bidrar till att avlasta den hårt trafikerade E6.

När Lommabanan öppnar för persontrafik kommer resan från Lomma till Malmö ta cirka 7 minuter. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen, under ett par timmar på morgon och kväll hoppas vi kunna trafikera med halvtimmestrafik.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Navigera vidare

Arkiv