Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Ingen konstaterad smitta inom vård och omsorg

Äldre person i stol

Det finns ännu ingen konstaterad smitta av covid-19 inom vården och omsorgen i Lomma kommun. Vårt arbete är just nu inriktat på att förbereda för den perioden då kommuninvånare insjuknar och behöver våra insatser.

Provtagning är en ständigt aktuell fråga och det är viktigt att poängtera att det är Region Skåne som styr all provtagning. Samarbetet med regionen är gott. Region Skåne har nu påbörjat provtagning även inom hemtjänsten och det pågår en förberedelse för att påbörja provtagning av medarbetare även inom kommunen. Vi vet ännu inte när provtagning av medarbetare startar.

Vårt arbete är just nu inriktat på att förbereda för den perioden då kommuninvånare insjuknar och behöver våra insatser. Vårt särskilda Covid-19 team är utbildat och schema är lagt. Däremot finns det just nu inget behov av deras särskilda kunskaper och medarbetarna i teamet finns fortfarande i den ordinarie verksamheten.

Skyddsutrustning ska bara användas när det är påkallat. Kommunen följer de rekommendationer som ges av Smittskydd Skåne. Det innebär att vi har varierande grad av skyddsutrustning när vi möter vårdtagare. I de fall det inte finns misstanke om smitta hos vårdtagaren är vi precis som vanligt och när det finns en misstänkt smitta, av något slag, använder vi ytterligare skyddsutrustning. Detta gör vi för att skydda vårdtagarna som vi kommer att vårda efter den infekterade individen men också för att skydda medarbetarna.

Samlad information från Lomma kommun om effekterna av coronapandemin finns här:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv