Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lägesuppdatering kring coronaviruset

Äldre som sitter ned

Vi har fortfarande inga konstaterat smittade med covid-19 i verksamheten. Varken på särskilt boende, i hemtjänsten, på gruppboende inom LSS eller stödboendet.

Verksamheten arbetar efter Smittskydd Skånes riktlinjer. Det kommer en del önskemål från vårdtagare och närstående att våra medarbetare ska ha munskydd vid omvårdnad för att skydda vårdtagaren från smitta. Det är viktigt att komma ihåg att våra medarbetare endast arbetar när de är friska. Vid minsta symtom stannar de hemma.

Provtagning ansvarar Region Skåne för och Lomma kommun har inga möjligheter att påverka vem som testas. Region Skåne tar prover på särskilda boende och gruppboende inom LSS men i ordinärt boende tas inga prover. Vid symtom hos vårdtagare isoleras alltid den enskilde direkt. Isoleringen hävs först efter en medicinsk bedömning av läkare och/eller sjuksköterska.

Team med särskild utbildning

När vi får misstänkt smittade har kommunen inrättat ett särskilt team för att möta de vårdtagarna. Detta är för att på bästa sätt möta behoven hos dem med misstänkt covid-19 men också för att medarbetarna inte ska gå mellan dem med och utan smitta. Teamet kommer vid behov att arbeta gränsöverskridande i socialförvaltningens alla delar. Teamet har fått särskild utbildning för uppdraget.

Det pågår kontinuerligt en diskussion om skyddsutrustning i Sverige, liksom i Lomma kommun. Det råder en brist på skyddsutrustning nationellt sett varför skyddsutrustning endast ska användas när det är påkallat. Kommunen arbetar ständigt med nya lösningar avseende skyddsutrustning och har i nuläget ingen brist.

För att minska riskerna för smittspridning är det viktigt att alla hjälps åt. Var noga med handhygienen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samlad information om coronaviruset:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv