Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Flytt av backsvalbo vid Kustdammarna

Häcklokal för Backsvalor.

Utmed kusten vid Fyrkantsdammen finns en strandbrink av lera och finsand och silt, där backsvalor har häckat. Strandbrinken är utsatt för hård erosion från havets vågor och i samband med att vi gör ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med kustdammarna behöver backsvalboet flyttas.

Flytten av boet kommer påbörjas under vecka 17 och vara klart innan backsvalornas häckningsperiod börjar, allra senast den 30 april. Backsvalboet flyttas cirka 300 meter norrut och hamnar istället bakom det kommande erosionsskyddet.

Fakta om backsvalan:

Backsvalan är vår minsta svala och de svalor vi ser i Lomma kommun kan ha flugit ända från södra Afrika för att häcka här i Skåne. Naturligt häckar backsvalorna bland annat i rasbranter som skapats av vattenerosion vid kusten och stora vattendrag. Arten trivs även bra i flera människoskapade miljöer som exempelvis sand- och grustag, jordhögar och schaktningskanter. De senaste årtiondena har de lämpliga boplatserna för backsvalor minskat drastiskt, främst på grund av färre grustäkter. Detta har fått till följd att arten i Sverige minskat med 20 - 40 % sedan millennieskiftet och lett till att backsvalan nu är införd i rödlistan som nära hotad art.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv