Datum: | Nyheter: Näringsliv & arbete, Övergripande

Åtgärdspaket för näringslivet

Staty Lomm centrum

Covid-19 viruset har slagit hårt mot kommunens företag. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 25 mars 2020.

Åtgärderna avser att både stärka företagens likviditet samt frigöra företagarnas tid till att hantera krisen. Några åtgärder avser även att säkerställa kommunens samhällsviktiga funktioner med hjälp av personal från näringslivet.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Företag kan begära anstånd och förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom tillstånd, tillsyn (inom miljö- och hälsoskydd) samt bygglov med 90 dagar. Fakturor som redan gått ut kommer inte inkrävas på utställt betaldatum.
 • Gällande hyra för lokal kan företag ansöka anstånd om förlängd betalningstid med 90 dagar.
 • Kommunens målbild är att korta betalningstiderna till våra leverantörer och ambitionen är att betala fakturor inom 15 dagar till småföretag med likviditetsproblem. Företag med likviditetsproblem kan från och med nu ändra förfallodatum och ange 15 dagars betaltid på fakturor till kommunen.
 • Konferenser bokade av kommunen, bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantör och deltagare. Vid större konferenser (mer än 50 personer) ska kommunen delbetala framflyttade bokningar.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen på kommunens hemsida.
 • Kommunikation externt till invånare kring vikten att stötta det lokala näringslivet.
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden inom miljö- och hälsoskydd.
 • Ha en dialog med företag kring pågående och planerade tillstånds- och tillsynsärenden inom miljö- och hälsoskydd.
 • Förlängd tid att åtgärda brister efter kommunens tillsynsbesök.
 • Möjlighet att söka om anstånd om att betala belamringsavgift för uteservering med 90 dagar.
 • Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar (prövas från fall till fall).
 • Företag som har tillstånd får omgående flytta ut sin uteservering- (vänligen meddela kommunen via kontaktuppgifterna nedan när du flyttat ut din uteservering).

Övriga åtgärder

 • Kommunen kommer internt upprätta en kompetenspool för att säkerställa bemanningen inom samhällskritisk verksamhet. Första prioritet är bemanning inom vård- och omsorg.
 • Snabbutbilda personal från det lokala näringslivet som friställs pga. corona för att kunna arbeta inom kommunens kärnverksamheter.
 • På sikt etablera en digital plattform som kopplar samman kommunen, näringslivet och akademin i en dialog om konstruktiva och kreativa lösningar på samtida och framtida behov i samhällsbygget (open innovation).

Om du behöver komma i kontakt med kommunen gällande någon av åtgärderna kontakta vårt Kontaktcenter på telefonnummer: 040-641 10 00 eller e-post: info@lomma.se så hjälper vi dig till rätt person!

Under Näringsliv och arbete Öppnas i nytt fönster. har vi även samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information kopplat till covid-19.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Forsgren Högman

Navigera vidare

Arkiv