Datum: 2020-03-20 09:35 | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Tyck till om framtidens avfallshantering

Kretsloppsplan

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande renhållningsordning för avfallshanteringen i Lomma kommun. Förslaget finns för samrådsutställning mellan den 24 mars – 29 april.

Du hittar utställningen på kommunens kontaktcenter, biblioteket i Lomma och biblioteket i Bjärred under respektive plats öppettider. Den föreslagna renhållningsordningen kan även laddas ner från vår hemsida.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning ska ha inkommit senast den 29 april 2020. Synpunkter lämnas skriftligen via brev till Tekniska nämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller digitalt via www.sysav.se/lommakommun.länk till annan webbplats

Märk ditt brev med diarienummer TN/2020:33 – 450.

Om renhållningsordningen

Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet. Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Arbetet har gjorts tillsammans med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande avfallsplan). Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv