Datum: 2020-03-20 09:26 | Nyheter: Omsorg & hjälp

Boenden och närstående involveras i utformningen av äldreomsorgen

Personal håller äldre i handen.

Lomma kommun har startat flera processer för att börja driva de särskilda boendena i egen regi. Bland annat kommer boenden och närstående att bjudas in för att vara delaktiga i utformningen av äldreomsorgen.

I januari togs beslut om att Lomma kommun ska driva de särskilda boendena Strandängsgatan, Orion, Vega och Jonasgården i egen regi. Övertagandet från Frösunda Omsorg är planerat till den 1 mars 2021. För att bibehålla kvaliteten i verksamheten fram till dess gör Lomma kommun oannonserade besök där kvalitet, kompetens och bemanning undersöks – och dialog förs kontinuerligt med vårdbolaget.

Arbetet för att utveckla verksamheten är också redan i full gång. En ny projektledare, Livia Deák Jönsson, har rekryterats för att samordna övertagandet. Projektledaren arbetar tillsammans med flera nyckelpersoner i kommunen för att detta övertagande ska ske så smidigt som möjligt.

– Vårt mål är att skapa en god äldreomsorg med hög kvalitet så att man ska känna sig trygg med vården och omsorgen på alla våra boenden i Lomma kommun. Vi tittar på hur den nya organisationen ska se ut för de fyra boendena. Det handlar till exempel om vilken personalbemanning och kompetens vi behöver ha eller vilka värderingar, rutiner som främjar en god äldreomsorg, säger socialchef Emma Pihl.

Kommunikation är också viktigt. Lomma kommun planerar att bjuda in till dialogmöten längre fram, för att hyresgäster, närstående, god man eller förvaltare och medarbetare på de olika boenden ska känna sig informerade om övertagandeprocessen.

– Vi vill involvera alla berörda tidigt i processen för att man ska kunna vara delaktig i utformningen av äldreomsorgen på våra särskilda boenden i Lomma kommun. Med god planering och bra struktur för de olika stegen vi behöver ta, har vi goda möjligheter att göra en framgångsrik övergång, säger Emma Pihl.

Angående Coronaviruset

Vi bevakar också händelseutvecklingen kring Coronaviruset/Covid-19 och anpassar vår arbetsgång därefter. Högsta prioritet är att skydda de boende från smittspridning. Socialförvaltningen i Lomma kommun har täta kontakter med Frösunda Omsorg i det här läget och båda parter arbetar intensivt med den extra belastning som just nu råder.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv