Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Inställt samrådsmöte den 24 mars

Inställt samrådsmöte.

På grund av risken för spridning av coronaviruset ställs samrådsmötet den 24 mars gällande förslag till detaljplan för Bjärred 20:2 in. Samrådet kommer inte att ersättas med nytt möte. Synpunkter lämnas skriftligen senast den 3 april.

Samrådsmötet är ett tillfälle där kommunen får möjlighet att muntligen informera om planförslaget och ta emot synpunkter, funderingar och frågor från samrådskretsen, exempelvis grannar. Det är inte ett lagkrav att hålla samrådsmöte och i detta fallet kommer samrådet inte att ersättas med ett nytt, utan planprocessen bedöms kunna fortsätta utan samrådsmöte.

Planförslaget för Bjärred 20:2 skiljer sig från den nu gällande detaljplanen genom att ett område för korsprickad mark har lagts till där det förut var punktprickad mark. Detta betyder att komplementbyggnader får placeras på den korsprickade marken, medan inga byggnader fick placeras på den punktprickade marken. Punktprickad mark har även justerats ut något (upp till en meter) i södra delen av planområdet.

Planförslaget hålls tillgängligt under tiden 9 mars - 3 april på kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under öppettider och på biblioteket i Bjärred. Du kan också läsa planförslaget online här.

I planärendet finns handlingar, som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av GDPR. Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.'

Synpunkter

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Lomma kommun senast den 3 april. Skicka dina synpunkter till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller kommunstyrelsen@lomma.se. 

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Om alla i samrådskretsen godkänner samrådsförslaget uteblir granskningen och därmed granskningstiden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv