Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse angående bygglov

Gatuvy vid Bjärred Centrum

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och komplementbyggnader för Bjärred Centrum har lämnats in till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Förslaget strider mot gällande detaljplan avseende byggnadshöjd och placering.

I samband med ovanstående byggnation har en ansökan om tidsbegränsat lov till och med 30 juni 2023, för visningsbod, byggbodar, upplag på fastigheten Bjärred 14:9 inkommit. Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende utformning och placering.

För berörda parter finns bygglovsansökan tillgänglig på kommunens kontaktcenter under perioden 16 mars-30 april, måndag-fredag kl. 09:00-15:00 varje helgfri vardag.

Du kan även se ansökan online här i fyra olika delar.
Flerbostadshus Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Radhus Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Radhusförråd Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Byggbodar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Invändningar mot bygglovsansökan görs skriftligen och ska ha inkommit till kommunen senast den 30 april 2020.

Eventuella yttranden angående bygglovsansökan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunhuset
234 81 Lomma

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv