Datum: | Nyheter: Övergripande

Åtgärder för att minska smittspridningen

Kommunhuset i Lomma

Medarbetare i Lomma kommun uppmanas att undvika utbildningar och konferenser samt resor. Dessutom ska kommunala evenemang senareläggas eller ställas in. Detta för att motverka allmän smittspridning av Coronaviruset och att säkerställa att Lomma kommun kan upprätthålla sitt samhällsansvar.

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars den allmänna smittspridningsrisken av Coronaviruset/Covid-19 till mycket hög. Alla invånare i Sverige uppmanas att undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion, även milda symptom.

Det finns en uppenbar risk att det kommer krävas långvariga insatser för att hindra smittspridningen. För att motverka allmän smittspridning och att säkerställa att vi kan upprätthålla vårt samhällsansvar har Lomma kommun i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fattat följande beslut. Medarbetare uppmanas bland annat att:

  • Undvika utbildningar och konferenser.
  • Prioritera att senarelägga eller ställa in evenemang som är riktade till allmänheten.
  • Undvika resor i tjänsten. 

Medarbetare ska stanna hemma vid förkylningssymptom, även milda – det vill säga snuva, hosta, halsont med mera. Extra viktigt är detta för våra medarbetare som jobbar nära äldre eller sjuka invånare. (Med hänsyn till denna utsatta grupp uppmanas dessutom anhöriga att undvika onödiga besök på sjukhus och särskilda boenden).

På torsdag den 12 mars kommer Region Skåne att hålla en presskonferens kl 14.00 för att berätta mer om rådande situation. Lomma kommun bevakar detta och agerar därefter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katarina Pelin

Navigera vidare

Arkiv