Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Planförslag för Bjärred 20:2

Planförslag Bjärred 20:2

Med anledning av kommande byggnation på fastighet Bjärred 20:2 ska förutsättningarna att ändra gällande detaljplan prövas. Planförslaget avser den fastighet intill Bjärred centrum där det tidigare låg en drivmedelsstation, där radhus ska byggas.

Planförslaget som finns för samråd mellan den 9 mars-3 april ska mer specifikt pröva möjligheterna att bygga förråd till de radhus som ska upprättas på fastigheten. Du hittar förslaget på kommunhuset i Lomma och biblioteket i Bjärred under öppettiderna.
Du kan även se planförslaget via länken här.

I planärendet finns handlingar som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av GDPR. Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.

Synpunkter

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 2354 81 LOMMA eller kommunstyrelsen@lomma.se senast den 3 april. Namnteckning ska kompletteras med förtydligande och postadress.

Den som inte framfört synpunkter skriftligen senast granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv