Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Övergripande

Information med anledning av coronaviruset

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.

Risken för allmän spridning i landet bedöms enligt Folkhälsoinstitutet som mycket hög. Coronaviruset kan ge symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Enligt Smittskydd Skåne gäller fortsatt samma rekommendationer avseende skolan, även om spridningsområdena nu har utökats.

Information till skola och förskola om coronaviruset på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till resenärer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har också tagit upp reseaspekten i sina frågor och svar:

Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade regioner?

– Nej, du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då 1177 Vårdguiden. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

För att undvika att belasta 1177, ring det nationella informationsnumret 113 13, eller besök 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har frågor om covid-19.

Kommunens beredskap

Lomma kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar och har sett över sina pandemiplaner.

Är du anställd i Lomma kommun och har rest eller planerar att resa i något av de drabbade områdena, vänligen kontakta din chef innan resa eller återgång i arbete. Information för anställda ges även på kommunens digitala arbetsplats.

Övrig information

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset:

Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar om smittovägar, hur du kan skydda dig och risker med viruset:

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även Region Skånes information om beredskapen i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information in English

Lomma municipality is actively following the developments regarding the corona virus. We follow the directives given by Swedish health authorities.

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on:

The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster and

Official information on the new corona virus from "krisinformation.se"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv